Toimitusjohtajan katsaukset

Pääkirjoitus 2/23

Vauriokorjausala on ottanut rohkeasti askelia uuteen aikakauteen. Asiakaskuntamme kasvaessa tämä tekee ilahduttavasti uutta tarvetta kumppanuudelle, tekniselle tuelle ja uusien ratkaisujen sujuvaan käyttöönottoon.

Pin It on Pinterest