Cora Refinish Oy:n laatujärjestelmälle haetaan ISO 9001 sertifiointi

Cora Refinishin toiminta on laadukasta ja asiakastyytyväisyys korkealla. Tärkeimmät prosessit on kuvattu ja toimimalla yksilöinä yhteisesti sovitulla ”talon tavalla” takaamme asiakkaillemme tasaisen luotettavan laadun. Nyt olemme käynnistäneet projektin, jolla haemme laatujärjestelmällemme sertifioinnin. ISO 9001 on maailman tunnetuin standardi. ISO 9001 standardi antaa perusvaatimukset yrityksen laadunhallinnalle. Se ottaa kantaa mm. asiakastarpeiden vaatimusten täyttämiseen ja asiakastyytyväisyyden varmistamiseen. Standardi tukee organisaatiota toiminnan ja prosessien laadun ylläpitämisessä ja jatkuvassa kehittämisessä.

ISO 9001:2015 -standardiin perustuvan laadunhallintajärjestelmän käyttöönotosta on seuraavia hyötyjä:

a) kyky tuottaa johdonmukaisesti tuotteita ja palveluja, jotka täyttävät asiakasvaatimukset sekä tuotteita ja palveluja koskevat lakien ja viranomaisten vaatimukset
b) paremmat mahdollisuudet lisätä asiakastyytyväisyyttä
c) toimintaympäristöön ja tavoitteisiin liittyvien riskien ja mahdollisuuksien käsittely
d) kyky osoittaa määriteltyjen laadunhallintajärjestelmää koskevien vaatimusten noudattaminen

Työskentely etenee ulkopuolisen laatujärjestelmäasiantuntijan johdolla Coran henkilöstön osallistuessa aktiivisesti prosessien kuvaamisen ja kehittämiseen. Sertifiointiprosessi on käynnissä ja tavoite on saada laatujärjestelmämme auditoitua elokuussa.

Cora Refinish Oy:n toimitusvarmuus yli 98%

Maalaamoille yksi merkittävimmistä asioista on oikean kokoinen varasto ja kaikkien tilattujen tuotteiden oikea-aikainen saapuminen. Maalaamon omat varastotäydennykset voidaan hoitaa luotettavasti  automaattisella Process Manager -varastonhallintajärjestelmällä. Järjestelmä säästää aikaa ja varmistaa tuotteiden riittävyyden, koska se tilaa automaattisesti tarvittavat täydennykset.  

Sen lisäksi, että maalaamo tilaa tuotteet ajoissa, on maalaamon toiminnan kannalta olennaista, että toimittaja pystyy toimittamaan kaikki sovitusti.  Cora Refinishissä seuraamme jatkuvasti omaa toimituskykyä ja -varmuutta. Tuotteet on jaettu ABCD-ryhmiin ja toimituskykymme on – jopa vaikeina korona-aikoina – ollut keskimäärin 98%.  Tärkeimmässä A-tuoteryhmässä toimitusvarmuus on jopa tätäkin korkeampi. Olemme Corassa ylpeitä erinomaisesta toimitusvarmuudestamme ja uskomme, että ISO 9001 -laatujärjestelmän avulla tulemme olemaan entisestäkin luotettavampi toimittaja kumppaneillemme.

Pin It on Pinterest