Automaalaamo EMS Autoväri aloitti ProMa-käyttäjänä lokakuussa

EMS Autoväri on Mika Poskiparran vuonna 2006 perustama, alun perin yhden miehen yritys. Tällä hetkellä maalaamo ja korikorjaamo työllistää kolme maalaria. Yritys sijaitsee Tampereen Nekalassa.

Tieto ProcessManager-järjestelmästä (ProMa) tuli maalaamoon puskaradion kautta, kun tuttu maalari kertoi käyttäneensä järjestelmää toisessa PPG-tuotteita käyttävässä maalaamossa. EMS Autovärissä heräsi kiinnostus selvittää lisää mitä kaikkea ohjelman avulla voitaisiin saavuttaa. Lopullinen halu ja päätös ohjelman käyttöönotosta syntyi Coran asiantuntijan kanssa käydyn keskustelun jälkeen.

EMSin tavoitteena on yrityksen toiminnan kehittäminen tuottavammaksi. Kun työmenetelmiä ja tiloja on uudistettu, on seuraava vaihe aloittaa toiminnan seuranta. Työnjohtaja Helena Toivo haluaa selvittää ProMan avulla miten yrityksessä työskennellään, ja voidaanko toimintaa kehittää näiden tietojen avulla.

ProMan käyttö aloitettiin varastonhallintaosuuden käyttöönotolla. Tällä varmistettiin kulutustavaroiden riittävyys ja oikeat varastointitasot automatisoiden samalla tilausrutiinit. Seuraavaksi otettiin käyttöön toiminnanohjaus. Cora järjesti käyttöönottoa varten päivän mittaisen koulutuksen EMS Autovärin tiloissa. Koulutuksessa käytiin läpi ohjelman toiminnallisuuksia yhdessä Helenan ja Mikan kanssa.

Kouluksen aikana sovittiin seurattavat työvaiheet ja työskentelyajat, jotka ovat räätälöitävissä käyttäjän tarpeiden mukaisesti. ProcessManager integroitiin Cabas-järjestelmän ja PaintManager-kaavanhakuohjelman kanssa, jolloin vauriolaskelman tiedot sekä jokaiselle työlle yksilöidyt maalausmateriaalitiedot siirtyvät automaattisesti ProMaan.

EMS ja Helena Toivo luottavat värinvalinnassa uusimpiin työkaluihin.

Pin It on Pinterest