Tulevaisuuden auto

Kemikaaliluettelo

Cora Refinish Oy tarjoaa uuden palvelun asiakkailleen kemikaaliluettelon laadintaan. 

Valvova viranomainen, TUKES, kiinnittää yhä tarkempaa huomiota alamme yrityksien lain asettamiin työsuojeluvaatimuksiin ja puuttuviin asiakirjoihin. Asiakasyrityksissämme on herännyt kysymys: kuinka saada pakollinen ja työläästi koottava kemikaaliluettelo mahdollisimman vaivattomasti?

Mikä on kemikaaliluettelo?

Kaikista työpaikalla käytössä olevista kemikaaleista tulee lain mukaan laatia luettelo. Kauppanimen mukaiseen luetteloon merkitään kemikaalien vaaralausekkeet, haitallinen aine ja suojautumistapa. Luetteloon merkitään myös, löytyykö työpaikalla käytettävistä kemikaaleista käyttöturvallisuustiedotteita.

Luetteloinnin yhteydessä selvitetään mitä vaaraa aiheuttavia kemiallisia tekijöitä työpaikalla on, tai mitä vaaratekijöitä syntyy työnteon aikana. On varmistuttava siitä, että käyttöturvallisuustiedotteesta on omaksuttu tarpeellinen tieto kemikaalin ominaisuuksista. Näillä tiedoilla katetaan työpaikalla turvallinen työskentely. Kemikaaleja käyttävän yrityksen vastuulla on luettelon kokoaminen ja ylläpitäminen

Käyttöturvatiedotteet kätevästi kotisivuiltamme

Kemikaaliluettelon laadintaan ja päivittämiseen tarvittavat tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteista. PPG maalituotteiden suomenkieliset käyttöturvallisuustiedotteet ovat ladattavissa maksutta kotisivujemme kautta: https://corarefinish.fi/asiakkaille/kayttoturvallisuus/  Muiden myymiemme kemikaalituotteiden käyttöturvallisuustiedotteet toimitamme pyynnöstä.

Tarjoamamme palvelu ja ohjelma tuo helpotusta asiakkaille kemikaaliluettelon laatimiseen. Maalaamoiden ei tarvitse käyttää aikaa satojen vaaralausekkeiden kokoamiseen, vaan kirjaaminen luetteloon hoituu toimestamme. Asiakkaan laskutushistoriasta voimme koostaa ajantasaisen listauksen käytössä olevista kemikaaleista.

Yrittäjä, keskity olennaiseen

Onko yrityksesi kemiallisten riskien hallinta ajan tasalla? Jos ei, niin ota pian yhteyttä Coraan. Laitetaan riskienhallinta yhdessä lain vaatimalle tasolle ja varmistetaan samalla työntekijöiden turvallisuus.

Kemikaaliluettelon tekemisestä veloitamme 86,- eur/tunti, jonka jälkeen ylläpito 149,- eur/vuosi.

Pin It on Pinterest