Maalauskammion valinnassa ilmanvaihdolla on merkitystä

Maalatessa autoa, lentokonetta tai muita suuria esineitä maalauskammio on olennainen osa korkealaatuisen lopputuloksen saavuttamista. Kuitenkin on olemassa erilaisia maalauskammioita, joilla kullakin on omat etunsa ja haittansa.

Kolme pääasiallista maalauskammiotyyppiä ovat ristivirtauksella toimivat kammiot, alavirtauksella toimivat kammiot ja puoliksi alavirtauksella toimivat kammiot. Tarkastelemme tarkemmin kutakin tyyppiä ja niiden ominaisuuksia, jotka tekevät niistä ainutlaatuisia.

Ristivirtauksella toimivat kammiot – tekniikkaa käyttää USI-esikäsittelytila Fastech, ilmavirtaus kammion pituuden läpi

Ristivirtauksella toimivat kammiot ovat yksinkertaisin maalauskammiotyyppi. Niissä on takaosassa imutekniikkaa käyttävä suodatinkotelo, joka sijaitsee kammion perällä. Imu- tai poistopuhaltimen avulla ilma imetään suodatinkoteloista ja ohjataan koko kammion pituuden läpi.

Tämä toteutustapa luo ilmavirran, joka liikkuu vaakasuunnassa maalattavan ajoneuvon tai esineen yli. Ristivirtauksella toimivat kammiot ovat yleensä kustannustehokkain vaihtoehto, mutta niillä on joitakin haittoja. Koska ilma ei virtaa suoraan kohteeseen, ylimääräinen maalisumu voi laskeutua vastamaalatulle pinnalle aiheuttaen epätasaisuuksia lopputulokseen.

Huomioitavaa myös, että tässä versiossa korvausilma otetaan kiinteistön ilmanvaihdosta, eikä ilmaa ole mahdollista lämmittää suorakaasupolttimella tai öljypolttimella, eikä tässä versiossa ole lämmön talteenottokuution asennusmahdollisuutta.

Alavirtauksella toimivat kammiot – perinteinen tavallinen automaalauskammio, virtaus ylhäältä alas, USI Chronotech

Alavirtauksella toimivat kammiot ovat perinteisiä maalauskammioita. Ne tarjoavat erinomaisen maalisumun poiston työskentelyalueelta ja minimoivat ristikontaminaation riskin työkappaleiden välillä. Ne sopivat sovelluksiin, jotka vaativat puhtaan ympäristön ja korkeat laatuvaatimukset, kuten autoteollisuus ja ilmailuala. Tällainen kammio on varustettu tulo- ja poistomoottorilla. Tuloilmamoottori kuljettaa suodatettua ja mahdollisesti lämmitettyä ilmaa kammiolle. Poistomoottori auttaa ilmavirtaa kulkemaan lattiapintojen suodattimien läpi ulos. Tämä mahdollistaa paineensäädön maalauskammiossa.

Perinteinen ratkaisu luo ilmavirran, joka laskeutuu maalattavan ajoneuvon tai elementin päälle ja poistuu sitten lattiapintojen suodattimien kautta. Alavirtauksella toimiva ratkaisu varmistaa, että ylimääräinen maalisumu imetään alas ja pois vastamaalatulta pinnalta saaden aikaan tasaisen ja yhtenäisen lopputuloksen. Alavirtauksella toimivat kammiot ovat yleensä kalliimpia kuin ristivirtauksella toimivat kammiot, mutta niitä suositellaan korkeatasoisiin maalaustöihin.

Puoliksi alavirtauksella toimivat kammiot – takaseinäimu (Semi DownDraft), tuloilma ylhäältä etuosasta

Nimensä mukaisesti puoliksi alavirtauksella toimiva kammio yhdistää sekä ristivirtauksella että alavirtauksella toimivien mallien ominaisuuksia. Siinä on tulo- ja poistoilmajärjestelmä, jossa ilmavirta kulkee kattosuodatusrakenteen läpi kammioon, josta se kulkee ensin pystysuunnassa ja sitten lievässä kulmassa kohti imutekniikalla varustettua suodatinkoteloa, joka sijaitsee maalauskammion takaseinällä.

Tämä luo ilmavirran, joka liikkuu vinosti maalattavan ajoneuvon yli ennen kuin se imetään alas ja johdetaan ulos takaosan suodattimien kautta. Puoliksi alavirtauksella toimivat kammiot tarjoavat kompromissin ristivirtauksella toimivien kammioiden kustannustehokkuuden ja alavirtauksella toimivien kammioiden laadun välillä. Lattiasokkelia ja mahdollista lattiaupotusta tai -korotusta ei tarvita.

Sivuseinäimulla toimivat kammiot (Side DownDraft)

Sivuseinäimulla toimiva maalauskammio on ihanteellinen asiakkaalle, jonka lattiaan ei ole mahdollista tehdä upotusta, eikä maalauskammiota ole mahdollista korottaa sokkelilla. Suodatettu ilma vedetään alas kammioon katosta, jotta kammion sisätila saadaan varustettua puhtaalla ilmalla. Ilman liike kulkee alas ja poistuu pitkin kammion sivuseiniä, joissa on suodattimilla varustetut imuseinät maalisumun keräämiseksi.

Sivuseinäimulla toimivan maalauskammion suunnittelu mahdollistaa tasaisen ja sujuvan ilmavirran kaikilla kammion sivuilla. Sivuimu tulee kyseeseen myös tilanteissa, joissa lattiaritilöitä ei voida asentaa painavan kappaleen liikuttamiseksi tai tilanteessa, jossa maalauskammiosta halutaan läpiajettava, jolloin takaseinään ei voida sijoittaa imuseinää.

Mikä maalauskammio on paras valinta sinulle?

Oikean maalauskammion valinta riippuu useista tekijöistä, kuten käytettävissä olevasta budjetista, tehtävästä työstä ja maalattavien esineiden koosta. Lisäksi joillakin teollisuudenaloilla saattaa olla tiettyjä säädöksiä ja standardeja, jotka vaikuttavat ilmanvaihdon valintaan. Coran asiantuntijat auttavat hankinnan joka vaiheessa: suunnittelusta toteutukseen.

Esimerkiksi ristivirtauksella toimivat maalauskammiot sopivat paremmin pienimuotoiseen toimintaan rajoitetulla budjetilla, kun taas alavirtauksella toimivat kammiot ovat ihanteellisia korkeatasoisiin korjaamoihin ja muihin ammattisovelluksiin. Puoliksi alavirtauksella toimivat kammiot tarjoavat hyvän kompromissin kustannusten ja suorituskyvyn välillä ja sopivat moneen käyttöympäristöön.

Pin It on Pinterest