Kolmikerrossävyn ruiskuttaminen

Oikean pohjasävyn valinnalla saadaan kohde tehokkaasti peittoon ja näin saavutetaan värimallin mukainen, paikkansa pitävä sävy. Värimallien teko on suositeltavaa, sillä se auttaa löytämään oikean määrän efektiä kohteeseen.  

Värikaavan ensimmäinen kerros ruiskutetaan normaalisti kunnes kohde on peitossa, muistaen lisätä myös kontrollikerros. Toinen kerros ruiskutetaan märkänä, noin 70 % vahvuisena kerroksena, lopuksi ruiskutetaan jälleen kontrollikerros. Vaiheiden välissä kohde puhalletaan ilmalla kuivaksi.  

Toisen kerroksen ruiskutuskerrat lisäävät efektin näkyvyyttä. Malleja on suositeltavaa tehdä useampi kappale, jolloin toisissa malleissa on enemmän efektin ruiskutuskertoja. Mikäli efektiä on liian vähän, ruiskutetaan yksi märkä kerros lisää, kuivataan ja lisätään kontrollikerros viimeiseksi. Tämä toistetaan, kunnes efekti on oikeanlainen. 

Kontrollikerros on ruiskutettava aina, sillä sen vaikutus värisävyyn ja lakan tarttuvuuteen on oleellinen.

Pin It on Pinterest