Kapasiteettisuunnittelu – hyödynnä resurssit tehokkaasti

Peltikorjaamon ja maalaamon käytössä on tietyt resurssit niin työntekijöiden kuin tilojenkin osalta. Tehokkaan työskentelyn ehtona on suunnitelmallinen toiminta. Pihalla korjaamista odottavat autot eivät tuo liikevaihtoa, ennen kuin ne on korjattu. Työntekijöiden tehokuutta on helppo nostaa, kun heille on etukäteen ja selkeästi kerrottu, mitä töitä tänään tehdään ja missä järjestyksessä.

Siirto Cabaksesta ProcessManageriin

Vaurioiden tarkistamisen jälkeen on kolariautosta luotu Cabas laskelma, josta tulee tiedot peltikorjaamon ja maalaamon työajoista.

Cabaksen ja ProcessManagerin välisen integraation ansiosta laskelman tiedot siirtyvä täydellisenä Cabaksesta ProcessManageriin. Tämän tiedon perusteella työnjohto pystyy suunnittelemaan mahdollisimman tehokkaan läpimenon. Ja mikä parhainta, käytössä on reaaliaikainen tieto, milloin voi luvata asiakkaalle auton valmistumisen. Ei tarvitse enää kerätä työjonoa pihalle vaan suunnitellaan tekeminen tehokkaasti.

Miten se toimii?

Työntekijän profiilissa on tieto työvuoron kestosta taukoineen ja tehtävistä, joissa hän työskentelee. Lisäksi työntekijäkohtaista kapasiteettia voidaan säätää sen mukaan, kuinka nopeasti henkilö keskimäärin selviytyy työtehtävästään verrattuna Cabaksen antamaan laskennalliseen aikaan. Näiden tietojen perusteella muodostuu kokonaiskapasiteetti eli tieto siitä, kuinka monta tuntia töitä voidaan korjaamossa tehdä.

ProcessManager jakaa Cabaksesta saadun peltikorjaamon ohjeajan purkuun ja kasaukseen, joiden väliin suunnitellaan maalaustyöt Cabaksesta saadun ohjeajan mukaisesti. Tämän ajan perusteella varataan kokonaiskapasiteetista työaikaa. Kuvassa olevat palkit kertovat, kuinka suuri osuus päivän työtunneista on jo varattu. Ohjelma suunnittelee auton saapumisajan perusteella työt ensimmäisille vapaille päiville, tai vaihtoehtoisesti työnjohtaja voi vapaasti suunnitella minä päivinä työt tehdään.

Kapasiteettisunnittelunäkymä

Kuka tekee?

Jokaisella työntekijällä on työpäivää varten aikajana, johon voidaan siirtää töitä. Työtä kuvaavan palkin koko kasvaa sen mukaisesti kuinka suuri työ on kyseessä. Palkin koko suhteutuu myös automaattisesti työntekijälle asetettuun tehokkuuteen.

Työntekijöiden aikajanat

Kokonaiskapasiteetin lisäksi voidaan suunnitella työntekijäkohtaisesti vastuutyöt ja työvaiheet. Näin on helppo varmistaa, että jokainen työntekijä tietää aina missä järjestyksessä työt tulee tehdä, ja että työntekijöillä on sopiva määrä työtä päivälle ja tehtävät, joista he suoriutuvat parhaiten. Hyödyntämällä työntekijöiden vahvuuksia saadaan tuotantoprosessista kaikki teho irti.

Työntekijän tehtävälistaus.

Esimerkiksi sairastapauksien yhteydessä on helppo suunnitella työt uudelleen katsomalla kenellä tekijällä on tilaa omassa päivässä ja siirtää työ kyseisen henkilön janalle. Tieto päivittyy kyseisen henkilön työlistaan, ja hän näkee sähköisestä listasta välittömästi, mitä hänen tulee tehdä.

Pin It on Pinterest