Tilaa yrityksesi kemikaaliluettelo Corasta

Alallamme on käytössä suuri määrä erilaisia kemikaaleja, jotka ovat erittäin helposti syttyviä sekä väärinkäytettyinä ympäristölle ja terveydelle haitallisia. Siksi käyttöturvallisuusohjeiden noudattaminen on erityisen tärkeää.

Löydät Coran toimittamiin kemikaalituotteisiin käyttöturvallisuustiedotteet kätevästi ja maksutta verkkosivuiltamme osoitteesta https://corarefinish.fi/asiakkaille/kayttoturvallisuus/.

Kemikaaliluettelo

Viranomaiset ovat alkaneet kiinnittää enemmän huomiota maalaamojen toimintaan. Kaikista toimitiloissa käytössä olevista kemikaaleista tulee yrityksellä olla standardin mukainen luettelo – ns. kemikaaliluettelo. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin tarkastajan sitä vaatiessa saattaa varoitusaika tekemiseen olla lyhyt. Velvoitteen laiminlyönnistä seuraa uhkasakko, ellei velvoite ole määräajassa täytetty.

Kauppanimen mukaiseen luetteloon merkitään kemikaalien vaaralausekkeet, haitalliset aineet, suojautumistavat ja tieto löytyykö työpaikalla käytettävistä kemikaaleista käyttöturvallisuustiedotteita.

Luettelon lisäksi yrityksessä tulee laatia suunnitelma, kuinka arvioinnin perusteella tarvittavat torjunta- ja seurantatoimenpiteet toteutetaan.

Tarvittavien tietojen kokoaminen yksitellen käyttöturvatiedotteiden perusteella on aikaa vievää. Mutta meillä on työkalut meiltä ostamiesi tuotteiden kemikaaliluettelon laatimiseen. Yrityksesi tuotelistauksen saamme kätevästi, joko ProcessManager järjestelmästä tai laskutushistorian perusteella.

Ota yhteys Coran edustajaan ja laitetaan kemikaaliluettelosi kuntoon. Sopimusasiakkaillemme palvelu on maksuton.

ProMa -lisätilausvinkki:

ProcessManager varastonhallinto ohjelmisto hoitaa automaattisesti volyymituotteiden täydennyksen asiakkaan varastoon, jolloin varastonkierto pysyy tehokkaana.

Varastomäärät on optimoitu normaalin menekin mukaisesti. Kun tulee tarve tilata lisää tuotteita esimerkiksi tiettyä projektia varten, onnistuu tämä asiakkaan näkymästä kohdasta ”Tilaus”. Painikkeesta avautuu valikko, josta tuotteita voidaan tilata kätevästi lisää lukemalla tuotteen viivakoodi.

Useille asiakkaille onkin toimitettu lista, josta tuotteiden viivakoodit voidaan lukea. Järjestelmään voidaan luoda myös asiakaskohtaisia viivakoodeja, joilla voi tilata esimerkiksi juuri omaan maalauskammioon sopivat suodattimet ainoastaan lukemalla viivakoodin. Asiakaskohtaiset viivakoodit voivat siis olla mitä vain kammiosuodattimista sopivaan settiin kääntösuuttimia

Pin It on Pinterest