Vauriokorjaamon LEAN on jatkuvaa kehittämistä

Tunnista tuotannosta ja työskentelystä asiakkaalle lisäarvoa tuottavat aiheet

Lisäarvo on asia josta asiakas on valmis maksamaan tai mikä parantaa tuotannon kannattavuutta. Vaiheet jotka eivät tuota lisäarvoa ovat tässä prosessissa hukkaa. LEAN-ajattelussa olennaista on tunnistaa hukka ja keskittyä jatkuvasti sen poistamiseen.

Jotta prosessia voidaan kehittää tulisi tehdä arvovirta-analyysi, eli kuvata prosessin vaiheet, varastojen määrät ja prosessien ajat. Toiminnan kehittämiseksi on tunnettava lähtötaso, jotta ymmärretään mihin prosessilla pyritään ja kuinka tavoitteeseen on tarkoitus päästä.

Prosessien kehittäminen vaatii mittareita, jotka vahvistat tehdyt toimenpiteet oikeiksi ratkaisuiksi. ProcessManager-toiminnanohjausjärjestelmä tarjoaa useita tuotannon avainlukuja, joiden muutoksista voidaan havaita toiminnan kehitys. Tehokas LEAN-ajattelun oppiminen vaatii perehtymistä menetelmiin, tuotannon arvovirran ymmärtämistä ja toimintaa tukevien sekä dataa tuottavien IT-järjestelmien käytön osaamista.

Epäjärjestyksen kustannus varaosavarastossa

Onko sinulla määrätty alue varaosille ja nimetty henkilö, joka vastaa varaosista? Entä onko prosessi kirjallisesti kuvattu? Modernissa vauriokorjaamossa näiden perusasioiden tulee olla hallussa.

Ratkaisu on vastuuttaminen. Nimeä henkilö vastuuseen varaosavarastosta ja sitoutumaan ennalta kirjattuun prosessiin, jonka mukaan varaosavarastoa hoidetaan. Aloita prosessi poistamalla kaikki ylimääräinen varastosta.

  • Merkitse varaosille varattu alue selkeällä visuaalisella rajalla, esimerkiksi teipillä
  • Hanki tarpeeseen sopivat hyllyt ja säilytystilat isommille osille
  • Hanki osakärry jokaista erillistä työtä kohti
  • Kerää kärryyn sekä autosta puretut osat, että uudet autoa varten hankitut osat

Tarvittavat osat tallessa ja selkeässä järjestyksessä

  • Osakärryssä on hyvä olla korit pienille osille ja selkeät paikat maalatuille irto-osille
  • Merkitse kärryyn selkeästi mieluiten kuvalla, minkä auton osat ovat kyseisessä kärryssä
  • Lisää kärryyn liikennevalot tai vastaava muu merkintä, jolloin havaitaan voidaanko työ aloittaa
  • Esimerkiksi vihreä valo – kaikki tarvittavat osat ovat valmiina. Keltainen – kaikki työn kannalta kriittiset osat ovat valmiina ja työskentely voidaan aloittaa. Punainen – osia ei ole tarpeeksi ja työtä ei ole vielä syytä aloittaa

Näillä esimerkeillä varaosavaraston järjestystä, tuottavuutta ja kannattavuutta voidaan parantaa. Seuraava tehostamisen vaihe on osien tilaamisen automatisointi ja oikeat varastointitasot.

Kysy LEAN-menetelmästä ja ProcessManagerista lisää Corasta.

Pin It on Pinterest