Uusi SATA 500 -sarjan paineilmaerotin

Paineilma on yksi tärkeimmistä osatekijöistä maalaamoissa. Paineilma tuotetaan kompressorin avulla, jolloin esimerkiksi kompressoriöljyn kaltaisia epäpuhtauksia saattaa kulkeutua hienoina hiukkasina maaliruiskuun tai hengitysilmaan. 

Jotta paineilmajärjestelmä toimii asianmukaisesti, esittelee SATA nyt uuden 500-sarjan paineilmaerottimen. Kuten edeltävätkin mallit koostuu erotinsarja kolmesta eri moduulista, eli erotin on saatavilla valinnaisesti yksivaiheisena sintterisuodattimena veden- ja öljynerottimella, kaksivaiheisena yhdistelmäsuodattimena sintteri- ja hienosuodattimella tai kolmivaiheisena suodatinyksikkönä ylimääräisellä sintratulla aktiivihiilisuodattimella.

Tuotteen hyödyt

  • Suodattaa enemmän epäpuhtauksia (SATA 484 -erottimeen verrattuna) uuden sintratun aktiivihiilisuodattimen ansiosta.
  • Ilmavirta neljästä liitännästä noin 3 800 Nl/min.
  • SATA filter timer muistuttaa kaikkien suodatinpatruunoiden huoltoväleistä.
  •  Käyttöajan synkronointi: kaikkien vaiheiden suodatinten huolto on tarpeen vain kuuden kuukauden välein.
  • Hienosuodatin- ja aktiivihiilisuodatinpatruunat asettuvat paikoilleen oikein – erillistä ruuvausta tai ylimääräisiä tiivisteitä ei tarvita.
  • Suodatinkotelon ja suodatinpatruunoiden CCS-värikoodaus helpottaa huoltoa.
  • Putkiliitäntä voidaan tehdä valinnaisesti joko vasemmalta tai oikealta.
  •  Virtausoptimoitu syklonierotin, jossa on korkea hiukkasten (koko > 5 µm) erotusteho (noin 10 %).

Erottimen huolto – aina paras paineilman laatu

Säännöllinen huolto vaikuttaa ratkaisevasti suodattimien tehokkuuteen. Näin voidaan välttää maalauslaadun heikkeneminen ja siten myös kalliit lisätyöt. Pikaliittimen ja helposti vaihdettavien suodatinpatruunoiden ansiosta kaikkien vaiheiden huolto käy helposti muutamassa minuutissa ilman työkaluja. Huolto tulee tehdä kuuden kuukauden välein. Kaikissa SATA-suodatinyksiköissä on SATA filter timer, joka muistuttaa käyttäjää suodatinpatruunoiden säännöllisestä vaihtamisesta.

SATA filter timer -ajastinta on erittäin helppo käyttää:

1. Paina ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä filter timer -ajastimen aktivointipainiketta.

2. Käytössä olevan suodattimen vaihtovälin aika alkaa kulumaan. Ikkunan väri vaihtuu punaiseksi, kun aika on kulunut kuusi kuukautta.

3. Kun ikkunan väri on vaihtunut punaiseksi, suodatinpatruunat on vaihdettava.

Ohje: Jos paineilma sisältää erityisen paljon epäpuhtauksia, annettua lyhyempi vaihtoväli saattaa olla tarpeen.

Myös kaikkien varasuodatinpatruunoiden mukana toimitetaan sopiva SATA filter timer, joka voidaan asentaa sille tarkoitettuun pidikkeeseen ja ottaa käyttöön suodattimen huollon yhteydessä.

Pin It on Pinterest