Sivu 5 6 background 01

Tuottavuuden konsepti

Hyvä konsepti on paketoitu suunnitelma toimintamalleja ja -tapoja, joiden avulla pääset haluttuun lopputulokseen.

Hyvä konsepti syntyy useista vaiheittain käyttöön otettavista paloista. Se tarjoaa tuottavan liiketoimintamallin ja työkalut toiminnan avainlukujen seuraamiseen.

Coran tavoite on tarjota asiakkailleen laadukkaita tuotteita ja palveluita yhden luukun periaatteella. Haluamme auttaa vauriokorjaamoita keskittymään olennaiseen ja parantamaan siten tuottavuuttaan. Palvelun ja asiantuntijuuden merkitys korostuu, sillä työn osuus maalaamon kustannuksista on merkittävä, materiaalikustannusten ollessa vain noin 15 % liikevaihdosta.Tavoitteeseen päästään, kun automatisoidaan rutiinit ja keskitytään maalaamiseen ja läpimenon nopeuteen. Coran konseptiin kuuluvat asiantunteva palvelu ja alan parhaat laitteet, joiden avulla maalaamo menestyy.

Nopea vaihtoehto värikartoille

Uudistetulla RapidMatchGO-värimittarilla kuvaat sävyn näppärästi ja aikaa säästäen. Mittari ilmoittaa sävylle häivytyskelpoisen kaavan, jolloin värikarttojen ja värimallien etsiminen on vain ylimääräinen työvaihe. Luota laadukkaisiin, nykyaikaisiin työkaluihin ja paranna samalla tuottavuutta. 

Kaavat vaivattomasti käyttöösi

PaintManager XI on PPG:n uusi kaavaohjelma. Selkeä käyttöliittymä ja nopea kaavahaku ovat tehokkaan työskentelyn edellytys. Ohjelma tarjoaa monia ominaisuuksia, jotka nopeuttavat ja helpottavat käytännön työskentelyä.

Sävyn teon yhteydessä ohjelma ilmoittaa oikean pohjasävyn, sekä kyseisen maalarin suosiman sekoitusmenetelmän. Pohjasävy päästään sekoittamaan heti, jolloin siirtyminen valikoiden välillä vähenee. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden mm. varastoinventaarioon ja erilaisten raporttien ajamiseen. Se on integroitavissa ProcessManager -toiminnanohjausjärjestelmään, jolloin jokainen sekoitettu sävy kirjautuu automaattisesti kyseisen työn työnumerolle ProcessManageriin.

PaintManager XI on ensimmäinen hankinta maalaamolle, jossa halutaan helpottaa päivittäistä työskentelyä. Suosittelemmekin hankkimaan PPG-käyttäjälle veloituksettoman PaintManager XI:n pikaisesti. Jos vauriokorjaamolla on käytössä edeltävä PaintManager-versio, saadaan kaikki tiedot siirrettyä uuteen ohjelmaan.

Kokonaisvaltainen kuva toiminnastasi

ProcessManager-toiminnanohjausjärjestelmä antaa työntekijöille ja yhteistyökumppaneille yleisnäkymän koko korjausprosessista. Tehokkaamman ja selkeämmän työnkulun ansiosta töiden päivittäisiä kokonaismääriä pystytään lisäämään, mikä näkyy suoraan parantuneena tuloksena. Tästä hyötyvät myös asiakkaat, jotka saavat auton käyttöönsä tavallista nopeammin. 

Järjestelmä avaa kohteelle sähköisen työkortin, jolle kerätään kaikki tieto autosta, vauriotyypistä ja korjaustarpeista. Sähköinen työkortti kertoo, kuinka paljon aikaa ja maalia yksittäiseen korjaukseen on kulunut. Työkortin voi yhdistää käyttämääsi vauriolaskentajärjestelmään, jolloin laskelmat ja kuvat siirtyvät järjestelmien välillä automaattisesti. 

ProMa toimii verkossa. Maalaamo voi halutessaan antaa kirjautumistunnukset peltikorjaamolle, jolloin korjaamolla on mahdollisuus tehdä työtilaukset itse ja seurata niiden valmistumista noutoja varten. Töiden ohjauksen avulla esimerkiksi kuljetusta hoitava henkilö saa tiedon autojen valmistumisesta tekstiviestillä, jolloin autojen noudot ja palautukset voidaan hoitaa tehokkaasti.

Myös toiminnan avainluvut tallentuvat järjestelmään. Saatujen lukujen avulla voidaan työkohdekohtaisesti katsoa työajan ja materiaalien kulutusta sekä vertailla toteutuneita lukuja alan keskiarvoon. ProMa auttaa löytämään toiminnan pullonkaulat. Kun tiedetään ongelmakohdat, voidaan kehitystoimenpiteet ohjata oikeaan paikkaan. 

ProcessManager-varastonhallinnan ansiosta varastossa on aina oikea määrä oikeita tuotteita.  Tuotteiden viivakoodiluentaan perustuva automaattinen uudelleentilaustoiminto varmistaa, ettei työntekijän arvokasta työaikaa käytetä täydennystilausten tekemiseen. Varastoon sitoutunut pääoma pienenee, kun tuotteiden kierto nopeutuu ja varastossa on ainoastaan työskentelyssä tarvittavia tuotteita.

10 hyvää syytä käyttää ProcessManageria

 • Reaaliaikainen tuotantokapasiteetin suunnittelu
 • Nosta tuottavuutta käyttämällä sähköisiä
  suunnittelutyökaluja
 • Vaivaton työmäärän hallinta
 • Vähennä tuottamatonta työaikaa ja seuraa todellisia
  korjausaikoja tietokoneelta tai tabletilta
 • Sähköisillä työkorteilla jaat työt nopeasti tekijöille ja
  vähennät odotteluun kuluvaa aikaa
 • Mahdollisuus synkronointiin Cabaksen tai vaikkapa
  laskutusohjelmistosi kanssa
 • Joustava ja mukautuva tietojärjestelmä antaa täydellisen näkymän
  vauriokorjaamosi työmäärästä
 • Mahdollisuus asettaa laaduntarkistuspisteitä eri työvaiheille
 • Vauriokorjaamosi tilauskanta on jatkuvasti ajan tasalla
 • Tuotannon avainluvut automaattisesti käytössäsi

Maalaatko jo, vai vieläkö sekoitat?

Automaattinen väriensekoitus Daisy Wheelin avulla säästää jopa kymmenen työtuntia viikossa. Kymmenen työtuntia, jotka voidaan käyttää laskutettavaan työhön. Parempi tarkkuus sävyjensekoituksessa vähentää virheitä ja helpottaa häivytyksiä. Daisy Wheelin avulla maalia voidaan sekoittaa tarkalleen haluttu, pienikin määrä, jolloin maalia kuluu huomattavasti vähemmän.  

Cora toimitti ensimmäiset Daisy Wheelit Suomeen viime vuonna, ja Automaalaamo Julkunen otti sen käyttöönsä tämän vuoden alussa. Neuvottelut seuraavista Daisy-toimituksista ovat jo pitkällä, joten mikäli haluat saada oman Daisy Wheelisi käyttöön ennen syksyä, kannattaa Coraan olla yhteydessä mahdollisimman pian.  

Automaalaamo Julkusella on käytössään ProcessManager-varastonhallinta, PaintManager XI sekä nyt uusimpana Daisy Wheel. Toiminnan-ohjaus ja viestintä peltikorjaamoiden kanssa sekä varaston täydennykset hoidetaan ProMan avulla. Tähän yhdistettynä juuri käyttöönotetut PaintManager XI ja Daisy Wheel takaavat, että työaikaa vapautuu entistä enemmän itse maalaamiseen. 

Aloitetaan tuottavan automaalauskonseptin rakentaminen seuraavaksi sinun maalaamossasi.

Pin It on Pinterest