ProcessManager on vauriokorjaamon työkalu sujuvampaan ja nopeampaan töiden läpimenoon

Nopeammat tuotteet, oikeat työmenetelmät ja esimerkiksi esikäsittelytilojen tehokkaampi hyödyntäminen tai värien automaattinen sekoittaminen ovat tärkeitä keinoja tehokkaan ja kannattavan toiminnan aikaansaamiseksi. Ilman työkaluja, joilla voidaan nopeasti ja selkeästi hahmottaa vauriokorjaamon työtilanne ja ohjata työntekijöiden työskentelyä, on työnjohdon erittäin vaikea, ellei jopa mahdotonta saada edellä mainituista keinoista hyöty.

ProcessManager on laaja autojen vauriokorjaukseen kehitetty tuotannonohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa tuotannon suunnittelun maalaamossa ja peltikorjaamossa. ProcessManager on käyttäjälleen edullinen ratkaisu: se toimii selainpohjaisesti kaikilla tietokoneilla ja älylaitteilla, eikä täten synny mitään asennuskuluja. Ohjelman kiinteä hinta sisältää kaikki toiminnallisuudet, joista voidaan valita käyttöön ne, mitä tarvitaan, ja toiminnan niin vaatiessa saadaan lisää ominaisuuksia käyttöön ilman erillisveloitusta. 

ProcesManager on mahdollista integroida Cabas-laskentaohjelmaan, jolloin korjausajat, materiaalit, valokuvat ja autojen varaosat päivittyvät ProcessManageriin.

Jotta työskentely vauriokorjaamossa voidaan johtaa tehokkaasti, on tärkeää tietää, kuinka paljon töitä on tulossa, ja mihin ajankohtaan niitä on tehokkainta ottaa lisää. ProcessManagerin selkeä kapasiteettinäkymä kertoo päivien kuormitusasteen.   Laskenta perustuu Cabakselta saataviin korjausaikoihin, ja sitä verrataan peltiseppien ja maalareiden vapaaseen työaikaan ja tehokkuuteen vauriokorjaamossa.

Varattu / vapaa kapasiteetti

Kapasiteetin lisäksi on nyt uutena ominaisuutena tullut mahdollisuus suunnitella työntekijöiden päivä tarkasti autokohtaisesti alusta loppuun.

Työntekijäkohtainen aikataulu tietylle päivälle.

ProcessManager aikatauluttaa Cabasin ohjeaikojen mukaan kori- ja maalaamotyöaikaa valitulle päivälle. Tämän jälkeen työnjohtaja voi suunnitella, kuka tekee autot ja missä järjestyksessä. Näin voidaan varmistaa, että peltikorjaamosta auto saapuu maalaamoon oikea-aikaisesti, ja maalari tietää heti, mikä auto tulee ottaa työn alle ja milloin auton tulisi olla valmis. Ylhäällä esimerkkikuvassa nähdään, auton rekisterinumero ja kellonaika, johon mennessä työn tulisi olla valmis kyseisen henkilön osalta. Työntekijän sairastuessa tai työn jostain syystä myöhästyessä on työnjohtajan helppo napata työkortista kiinni ja siirtää se vapaalle tekijälle tai päivälle. Näin työnjohdon aikaa ei juuri kulu ylimääräiseen suunnitteluun. Ja mittavat hyödyt tehokkaammassa työskentelyssä maksavat suunnitteluun käytetyn ajan moninkertaisena takaisin.

Tehokkaalla suunnittelulla vältetään tyhjäkäyntiä ja otetaan vauriokorjaamon investoinnit ergonomisiin tiloihin, uudempiin laitteisiin, tuottavampiin työntekijöihin ja nopeampiin tuotteisiin todellisesti käyttöön.

Kerron mielelläni lisää ProcessManagerista ja autan sinua saamaan jo tekemäsi investoinnit tuottamaan entistä enemmän suunnitelmallisuuden avulla.

040 900 6542 • sami.huopainen@corarefinish.fi

Pin It on Pinterest