PPG LINQ -digitaaliset ympäristöt ovat muutakin kuin värivalinnan työkaluja

PPG LINQ -kokonaisuus tarjoaa kaiken sävyvalinnasta vauriokorjaamon töiden suunnitteluun, automaattiseen värien sekoitukseen ja tulosseurantaa. Kaikki työkalut integroidaan yhdeksi kokonaisuudeksi tarjoten PPG-käyttäjille markkinoiden tehokkaimman ja tuottavimman ratkaisun.

PPG:n uudet värityökalut

Värivalinta PPG VisualizID ja DigiMatch

Yhä useammin värivalinnan tekee erillisessä tarkastuspisteessä vahinkotarkastaja, jolla ei välttämättä ole maalarin ammattitaitoa. Nyt tarjolla on ensimmäistä kertaa järjestelmä, jonka avulla sävyvalinnan helppous ja nopeus takaa onnistumisen joka kerta. Näin säästämme työaikaa tuottavan työn tekemiseen.

PPG DigiMatch on monikulmainen digitaalinen värikamera. Se on ergonominen ja kevyt laite, jota voidaan käyttää yhdellä kädellä. Siinä on kuusi kuvakulmaa ja kuusi heijastuskulmaa, joiden avulla voidaan nopeasti ja tarkasti tallentaa ajoneuvon värin heijastuskulmat ja tekstuurin tiedot. Mutta se sisältää myös tehokkaan kameran, joka mahdollistaa kuvan ottamisen auton väristä. Tämän jälkeen se luo valokuvan näytölle antaakseen sävyvalintaa tekevälle tarkan käsityksen tavoiteväristä.

PPG VisualizID on ohjelmisto sävyjen vertailuun, ja sinne on kuvattu yli 70 000 värivaihtoehtoa. Ohjelmalla pystyy vertaamaan kohdeväriä parhaisiin tallennettuihin vastineisiin. Tämä tarkoittaa sitä, ettei enää tarvita värikarttoja tai aikaa vievää värimallien ruiskuttamista.

Sekoittaminen ja PPG MoonWalk

PPG LINQ toimii yhdessä palkitun MoonWalk-järjestelmän kanssa tarjoten maalaamolle parhaan värimääritysjärjestelmän ja tarkimman värien sekoitusjärjestelmän. Näin poistuu kaksi pääaluetta, joilla virheet voisivat syntyä.

Automaattisen väriensekoituskoneen käyttö säästää todistetusti myös aikaa ja laskee maalin kulutusta, jolloin vauriokorjaamon tuottavuus paranee.

Työnohjaus ja varastonhallinta ProcessManagerilla

ProcessManager on laaja autojen vauriokorjaukseen kehitetty tuotannonohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa tuotannon suunnittelun maalaamossa ja peltikorjaamossa. ProcessManager on käyttäjälleen edullinen ratkaisu: se toimii selainpohjaisesti kaikilla tietokoneilla ja älylaitteilla, eikä täten synny mitään asennuskuluja. Ohjelman kiinteä hinta sisältää kaikki toiminnallisuudet, joista voidaan valita käyttöön ne, mitä tarvitaan, ja toiminnan niin vaatiessa saadaan lisää ominaisuuksia käyttöön ilman erillisveloitusta.

ProcesManager on mahdollista integroida Cabas-laskentaohjelmaan, jolloin korjausajat, materiaalit, valokuvat ja autojen varaosat päivittyvät ProcessManageriin.

Jotta työskentelyä vauriokorjaamossa voidaan johtaa tehokkaasti, on tärkeää tietää, kuinka paljon töitä on tulossa, ja mihin ajankohtaan niitä on tehokkainta ottaa lisää. ProcessManagerin selkeä kapasiteettinäkymä kertoo päivien kuormitusasteen. Laskenta perustuu Cabakselta saataviin korjausaikoihin, ja sitä verrataan peltiseppien ja maalareiden vapaaseen työaikaan ja tehokkuuteen vauriokorjaamossa.

Tehokkaalla suunnittelulla vältetään tyhjäkäyntiä ja otetaan vauriokorjaamon investoinnit ergonomisiin tiloihin, uudempiin laitteisiin, tuottavampiin työntekijöihin ja nopeampiin tuotteisiin todellisesti käyttöön

ProcessManager-varastonhallinnan ansiosta varastossa on aina oikea määrä oikeita tuotteita.  Tuotteiden viivakoodiluentaan perustuva automaattinen uudelleentilaustoiminto varmistaa, ettei työntekijän arvokasta työaikaa käytetä täydennystilausten tekemiseen. Varastoon sitoutunut pääoma pienenee, kun tuotteiden kierto nopeutuu ja varastossa on ainoastaan työskentelyssä tarvittavia tuotteita.

Tilastot, avainluvut ja tuottavuus

Kun käytössäsi on tuottavimmat ratkaisut vauriokorjaamon tehokkaaseen pyörittämiseen, on tärkeä tietää, että ratkaisuja käytetään oikein ja hyödynnetään se investointien mahdollistamana kilpailuetuna.

Järjestelmien avulla keräät halutessasi helposti oikeaa tietoa läsnäoloista ja työajoista, laskutetun työajan suhteesta vauriolaskelman työaikaan ja käytetystä materiaalista suhteessa vauriolaskelman määriin. Kaiken mahdollisen hukan poistaminen parantaa sekä läpimenoa että tulosta. Tämän toteutumisen edellytyksenä on, että mahdolliset ongelmakohdat tunnistetaan oikein. PPG LINQ -konseptissa tämä tieto kerätään automaattisesti työn ohessa. Ohjelmistot tuottavat valmiit raportit toiminnan vetäjän käyttöön, jolloin tiedolla johtaminen on entistä helpompaa. Raportit myös todistavat tuottavuusloikan, joka LINQ-konseptilla saavutetaan.

Kun haluat kuulla lisää tai aloittaa yhteistyön vauriokorjaamosi tuottavuuden parantamiseksi, ota rohkeasti yhteyttä.

Sami Huopainen, PPG Digitaaliset ratkaisut

040 900 6542 • sami.huopainen@corarefinsih.fi

Pin It on Pinterest