Ajoneuvojen tutkille yhteensopivat sävyt ovat saatavilla nyt PaintManagerissa

Nykyaikainen auto näkee lähelleen erilaisten tutkien avulla

Ajoneuvovalmistajat lisäävät yhä enemmän kehittyneitä ajoneuvon avustusjärjestelmiä (Advanced Driver Assistance Systems eli ADAS) tuotteisiinsa: esimerkiksi tutkia (RADAR), ultraääntä, kameroita ja valotutkia (LiDAR).

ADAS-järjestelmät mahdollistavat esimerkiksi automaattisen liikenteen tarkkailun ja ajoneuvon ohjaamisen, parkkeerauksen avustuksen, kaistanvaihdon avustamisen, liikennemerkkien tunnistuksen, kolarivaroituksen, hätäjarrutuksen ja törmäyksen estämisen.

On ennustettu, että vuoteen 2025 mennessä 85 % uusista autoista ja kevyistä kuorma-autoista on varusteltu vähintään yhdellä ADAS-teknologialla.

Maalit ja tutkat

Tutkat sijaitsevat autoissa ja kevytkuorma-autoissa yleensä puskurin takana.

Signaalit kulkevat puskurin ja pinnoitteiden läpi, ja ne lähetetään ympäristöön ja heijastuvat uudestaan pinnoitteiden ja puskurin läpi tutkaan.

Joissain olosuhteissa kuitenkin signaalien siirtymisessä maalattujen paneelien läpi signaaleja voi hävitä. Jos signaaleja häviää yli sietokyvyn, tutka ei välttämättä toimi suunnitellusti. Ajoneuvovalmistajat asettavat tutkien signaalien läpäisyn sietokyvylle rajoja yhä enemmän. Selvittääksesi onko ajoneuvosi varusteltu tutkilla, katso ajoneuvon valmistajan ohjeet. Lisäksi CABAS-järjestelmässäsi saattaa olla tietoa tutkien olemassaolosta.

Tutkien signaalin menetys ja metalliset sävyt

Signaalin menetys ei koske kaikkia maaleja, ja yleensä signaalin menetys voidaan yhdistämää metallisiin maaleihin.

Alumiinihiutalepigmentit, jotka luovat metallisen efektin maaleihin, häiritsevät signaalin kulkemista heijastavien ominaisuuksien vuoksi. PPG:n tutkimuksen mukaan noin 25 % uusista autoista ja kevytkuorma-autoista maalataan metallisilla väreillä.

Tutkille sopivat värikaavat

PPG mittaa värilaboratorioissaan tällä hetkellä värikaavojen signaalihäiriöitä. Tällä hetkellä suurin osa väreistä päästää tutkien signaalin täysin läpi tai vain pienin häiriöin. Pienessä osassa väreistä ilmenee signaalihäiriöitä ajoneuvovalmistajan asettamaa sietokykyä enemmän, ja näihin tapauksiin PPG toimittaa ”tutkakelpoisen” maalijärjestelmän ja värikaavan. Kun etsitään sävyä PaintManager XI -ohjelmassa ajoneuvovalmistajan värikoodilla, jos ”tutkakelpoinen” sävy on saatavilla, se näkyy tulosnäkymässä. Se näytetään myös, jos tehdään sävynäyte tai RAPIDMATCH®-haku.

“Tutkakelpoisen” sävyn käyttäminen

On tärkeää käyttää “tutkakelpoista” sävyä, kun maalataan puskuria, jonka tutkavarusteet sijaitsevat puskurin takana. Tämä auttaa varmistamaan, että tutka toimii, kuten ajoneuvovalmistaja on suunnitellut. Jos korjaus sisältää puskurin ja muita paneeleita, kuten takasiipi tai konepelti, ”tutkakelpoista” värikaavaa voidaan käyttää puskurin lisäksi muihin osiin. Yhden sävyn sekoittaminen on kaikista tehokkain tapa korjata ajoneuvo. On suositeltavaa sumuttaa ensin yksi testiosa sävyn tarkastamista varten. Jos korjattava ajoneuvo on varusteltu tutkilla, mutta vaurioitunut alue ei sisällä puskuria, ei ole tarpeen käyttää “tutkakelpoista” sävyä.

Lisätietoja

Seuraa aina valmistajan ohjeita, jotka on tarkoitettu tutkia sisältävien ajoneuvojen korjaukseen. On myös tärkeää noudattaa valmistajan ohjeita oikeaoppisesta tutkien ja muiden apuvälineiden testauksesta, ennen kuin korjattu ajoneuvo palautetaan liikenteeseen.

Kun korjausmaalataan ajoneuvoja, joissa on tutkia, saatavilla voi olla kaksi eri värikaavaa samalle sävylle. Perussävy voi olla tarkempi sävytäsmäävyydeltään, mutta voi häiritä tutkia.  ”Tutkakelpoiset” värikaavat ovat koostumukseltaan erityisesti sellaisia, että ne eivät estä tutkien toimintaa, mutta ne voivat olla epätarkempia.

Tarkista, sisältääkö korjattava ajoneuvo tutkia ja noudata valmistajan ohjeita. Jos ajoneuvo on varusteltu tutkilla, varmista että ajoneuvon omistaja tietää kahdesta eri värikaavasta. PPG ei anna takuuta tai ota vastuuta värikaavan valinnasta.

Pin It on Pinterest