CABAS ja ProcessManager

CABAS-laskelmasta perustiedot tuotannon ohjaukseen

Auton saapuessa kolarikorjaukseen alkaa työ vahinkotarkastuksella ja vaurioiden dokumentoinnilla. Tiedot syötetään CABAS-laskentajärjestelmään, joka laskee korjauksen keston ja kustannukset. Laskelma sisältää tärkeää tietoa joka on siirrettävissä suoraan PPG-maalaamoiden käyttämään ProcessManager -tuotannonohjausjärjestelmään. Tietoa ei siten tarvitse syöttää moneen paikkaan, vaan se jaetaan tehokkaasti yhdellä kertaa eri sidosryhmien välillä.

Tuotanto on suunniteltava

Tuotannon suunnittelulla tarkoitetaan tässä artikkelissa kolarikorjaukseen saapuvan auton matkaa läpi korjausprosessin, joka alkaa peltikorjaamosta ja päättyy, kun asiakas saa autonsa takaisin korjattuna.

Peltikorjaamon työnjohto saa tarvittavat tiedot CABAS-laskemasta, jonka jälkeen järjestelmään täytetään tiedot nouto- ja valmistusajankohdasta. Tarvittaessa tieto välittyy kuljetusliikkeelle, joka noutaa auton maalaamoon. Maalaamo voi olla korjaamon oma tai alihankintamaalaamo.

Samalla korjaamo voi varata maalaamosta vapaata maalauskapasiteettia CABAKSEN ohjeaikojen perusteella. Korjaamolla tiedetään milloin maalaukset valmistuvat ja toisaalta maalaamon työnjohtaja voi suunnitella työpäivän ja jakaa työtehtävät tehokkaasti maalareille, kun tiedetään kuinka paljon ja kuinka suuria töitä on tulossa.

Suunnittelu ja työn ohjaaminen on helppoa digitaalisten työvälineiden avulla ja tarpeellista, kun tavoitteena on saada tuotantovälineiden ja työntekijöiden kapasiteetti tehokkaasti hyödynnettyä.

Työvaiheiden ja menetelmien tulee toistua mahdollisemman yhtenäisesti, jolloin voidaan varmistaa nopeus ja lopputuloksen laatu. Samalla digitaaliset järjestelmät keräävät tietoja jokaisesta työstä ja työvaiheesta niin käytetyn materiaalin, työajan, kuin tekijänkin osalta. Tietoja voidaan verrata CABAS-laskelmaan tai vaikkapa alan keskiarvoon, jolloin saadaan arvokasta tietoa maalaamon työtehosta. Samalla järjestelmä kerää talteen ja dokumentoi kaikkien työntekijöiden työajan hoitaen työnantajavelvoitteen ylläpitää työaikakirjanpitoa.

Mikäli benchmarking kiinnostaa tai olet tulevaisuudessa halukas osallistumaan LEAN-kehitysprojekteihin, aloita tunnuslukujen kerääminen ja toiminnan suunnittelu jo nyt.  ProcessManagerin saat käyttöösi ottamalla yhteyttä Coraan tai jälleenmyyjäsi. ProcessManager on työkalu maalaamon omistajalle tai vetäjälle, joka haluaa tehdä toiminnasta tuottavampaa.

Pin It on Pinterest