Tehokkuutta ja taloudellisuutta vauriokorjaamon toimintaan

Vauriokorjausalan muutos koskee meitä kaikkia toimijoita. Muutoksen keskellä yrittäjän olisi hyödyllistä tietää, missä ovat mahdolliset pullonkaulat ja mitä olisi paras ensimmäisenä kehittää. Toiminnan tehokkuuden kehittäminen on avainsana, jotta yritys menestyy muuttuvassa markkinassa. Toiminnan nykytilan kartoitus ja kehityskohteiden tunnistaminen ovat lähtökohta yrityksen tehokkaalle kehittämiselle. Tämän pohjalta voidaan määritellä toiminnalle muutostavoitteet ja keinot, joilla nämä saavutetaan.

Cora Refinish Oy tarjoavat mahdollisuutta osallistua Benchmark-pilotointihankkeeseen, jossa yrittäjä saa mittarit ja avainluvut käyttöönsä. Näitä oman yrityksen suoritusarvoja voi verrata ryhmän keskiarvoon. Tämä tieto on luottamuksellista ja ainutlaatuista riippumatonta dataa todellisesta työskentelystä vauriokorjaamossa.

Tietoa kerätään PPG ProcessManager -toiminnanohjaus- ja PPG PaintManager-sekoitusjärjestelmän avulla. ProcessManager toiminnanohjausjärjestelmän avulla yritys saa työkohtaiset tiedot käytetystä työajasta ja materiaalikustannuksesta, joita voidaan sitten verrata Cabas-vauriokorjauslaskelman antamaan työaikaan ja materiaalikorvaukseen. ProcessManager -järjestelmä on suunniteltu täysin vauriokorjaamoiden käyttöön ja tarjoaa kattavat raportointi- ja tiedonkeräysmahdollisuudet. Pilotointijakson kuluessa yritys saa käyttöönsä faktatietoja oman yrityksen toiminnasta, joita voi verrata muiden pilotointihankkeeseen osallistuvien keskiarvoon. Pilotointijakson jälkeen yritys voi päättää jatkaako toiminnanohjausjärjestelmän ja PPG maalituotteiden käyttöä vai luopuuko niistä. Pilotointijakso ei sido mihinkään. Me Corassa uskomme, että muutos- ja kehitystarve on jatkuva. Tässä oman toiminnan analysointi ja luotettavat yhteistyökumppanit ovat avuksi.

ProMa-benchmark -tapahtuma Helsingin Jäähallilla 5.12.2022

ProcessManager-käyttäjiä kokoontui ympäri Suomen keskustelemaan, kuinka nykyaikainen vauriokorjaamo voi kehittää toimintaansa hyödyntäen tietoa ja tehokasta toiminnanohjausjärjestelmää. Tapahtumassa aloitettiin benchmarkkaus eli vertailu yritysten tunnuslukujen välillä. Näin yrittäjät saavat arvokasta tietoa siitä, missä oma yritys menestyy ja missä asioissa voidaan menestyä entistä paremmin. Samalla esiteltiin uusia ominaisuuksia, joita ProcessManager-ohjelmaan on lanseerattu.

Vilkas keskustelu ja käytännön kokemukset antoivat osallistujille vinkkejä siitä, kuinka muut hyödyntävät ohjelmaa. Suurimpana uudistuksena on töiden jakaminen työntekijöille entistä tarkemmin sekä sähköinen allekirjoittaminen. Lue muista uudistuksista sivulla 10.

Paljon keskustelua herätti tilastojen tuottaminen ProMa-tietokannasta (API-rajapinnasta). Tällä tavoin reaaliaikaista dataa voidaan syöttää vauriokorjaamon omiin järjestelmiin tai vaikka Excel- tai PowerBI-järjestelmään.

Tapaamisen hyöty kumppaneillemme on merkittävä, ja päätimme järjestää tapaamisia säännöllisesti. Tule sinäkin mukaan seuraavalla kerralla ja kerää hyödyt oman liiketoimintasi kehittämiseen.

Kiinnostuitko? Pilotointihankkeeseen osallistumisesta saat lisätietoja seuraavilta henkilöiltä:
Sami Huopainen, Cora Refinish Oy, +358 40 9006 542
Tom Sandell, Cora Refinish Oy, +358 40 9006 524

Pin It on Pinterest