RT-Väri tehostaa ProcessManagerin avulla päivittäistä työtä

RT-Väri tehostaa ProcessManagerin avulla päivittäistä työtä

RT-Väri on auto- ja teollisuusmaalien tukku- ja vähittäiskauppa. Yritys on perustettu jo vuonna 1989, ja se tarjoaa asiakkailleen täyden palvelun ratkaisun Kainuun, Pohjois-Savon, Pohjois-Pohjanmaan ja Koillismaan alueilla.

RT-Värin omistaja Mika Leinonen havaitsi, että alueelta puuttuu kappaletavaramaalaukseen keskittynyt teollisuusmaalaamo. Tästä käynnistynyt pohdinta ja kartoituksessa selvinnyt kysyntä tämän tyyppiselle maalaamolle johti siihen, että RT-Väri laajensi liiketoimintaansa vähittäiskaupasta ja avasi uuden teollisuusmaalaamon Kajaaniin Kettukalliontielle maaliskuussa 2022.

Cora Refinish toimitti toimipisteeseen USI Italian kaksiosaisen Cargo-maalauskammion, joka toimii teollisuustuotteiden maalaustilana. Ratkaisua on esitelty Coran Asiakaslehdessä 2/2022.

Maalaamon kilpailuetu haluttiin rakentaa laadun varaan ja kun samalla liiketoiminta ja toimintatavat tuli rakentaa alusta lähtien oli luonnollista rakentaa johtamis- ja laatujärjestelmät kuntoon. RT-Värissä halutiin varmistua, että tehty työ olisi laadukasta ja se näkyisi myös yhteistyökumppaneille. Tämän takia RT-Väri päätti hakea ISO 9001 sertifikaattia ja se myönnettiin yritykselle. Taisto Leinonen oli myös RT-Värin laatujärjestelmän kehittämisessä mukana ja Cora löysikin Taiston RT-Värin kautta.

Merkittävässä roolissa laadun ylläpitämiseksi on tieto siitä, että mitä maalataan milloinkin, noudatetaan maalausohjeita ja dokumentoidaan kaikki työvaiheet. Tämä kaikki näkyy maalauksen tilaajalla laadukkaana ja tasalaatuisena tuotteena. Lisäksi aikataulut pitävät, kun etukäteen tiedetään mitä ja miten maalataan.

Laadukasta toimintaa hyvillä työkaluilla

Laadukas tuotannonohjausjärjestelmä mahdollistaa tämänkaltaisen toiminnan.  RT-Väri valitsi ProcessManagerin tuotannonohjausjärjestelmän. Valinnassa painoivat Mikan hyvät kokemukset järjestelmästä hänen toisessa automaalaamossaan Automaalaamo Tenkulassa: oli helppo valita toimiva ja tuttu järjestelmä.

ProcessManager on laaja autojen vauriokorjaukseen kehitetty tuotannonohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa tuotannon suunnittelun maalaamossa ja peltikorjaamossa. Ohjelma on mahdollista integroida Cabas-laskentaohjelmaan, jolloin korjausajat ja materiaalit päivittyvät ohjelmaan automaattisesti.

RT-Värissä ProcessManager otettiin käyttöön työn ja laadun dokumentointia varten, mutta myös työntekijöiden tuntikirjanpitoa ja työajanseurantaa varten.

Aina kun RT-Väriltä tilataan maalaustyö perustetaan ja aikataulutetaan siihen liittyvät työvaiheet ProcesManageriin. Näin kaikilla työntekijöillä on välittömästi tieto siitä, miten projekti etenee ja koska sen pitää olla valmis. Näin varmistetaan, että tilaaja saa tilaamansa tuotteen sovittuna aikana. Ohjelmaan saadaan tallennettua myös maalattavien kappaleiden kuvat ja tarkat maalausohjeet, jolloin maalarin on helppo nähdä kuinka ja millä tuotteilla työ tulee suorittaa.

ProcessManager takasi RT-Värille ISO 9001sertifikaatin

ProcesManageriin dokumentoidaan jokainen maalattava työ ja sieltä voidaan tarvittaessa tarkastaa, kuka on maalauksen suorittanut ja millä hetkellä. Toisin sanoen kaikki työvaiheet on dokumentoittu ja arkistoitu luotettavasti. ProcessManager olikin merkittävässä osassa, kun ISO 9001 -sertifiointi suoritettiin yrityksessä, sillä laadun seuranta ja dokumentointi on toteutettu ohjelmalla käytännössä kokonaan.

Jos Sinun maalaamosi tarvitsee vinkkejä ISO-sertifiointiin tai tuotannonohjaukseen, kysy ensin Coralta. Rakennetaan yhdessä teille paras järjestelmä.

Pin It on Pinterest