Cora Autoalan Palvelutuottajat ry:n yhteistyökumppaniksi

Autoalan Palvelutuottajat ry

Autoalan ja Korjaamoiden liitto ja Suomen Kolarikorjaamoiden liitto yhdistivät voimansa huhtikuussa 2021.

Uusi järjestö toimii edelleen autoalan työnantajien etujärjestönä ja suuntaa toimintaansa perinteisestä yhdistystoiminnasta jäsenyritysten kehittämis- ja koulutustoimintaan. Toiminnan uudelleen suuntaamisella haetaan jäsenyritysten käyttöön ratkaisumalleja muuttuvien markkinoiden tuomissa haasteissa. Kehittämis- ja koulutustoiminnan lisäksi Autoalan Palvelutuottajat tarjoaa jäsenmaksuun kuuluvia palveluita.

Cora on yksi uuden liiton yhteistyökumppaneista. Haluamme tarjota asiantuntemustamme liiton jäsenten käyttöön ja olla mukana parantamassa vauriokorjaamoiden tuottavuutta sekä houkuttelevuutta työnantajina.

Tehokkuutta ja taloudellisuutta vauriokorjaamon toimintaan

Vauriokorjausalan muutos koskee meitä kaikkia toimijoita. Muutoksen keskellä yrittäjän olisi hyödyllistä tietää, missä ovat mahdolliset pullonkaulat ja mitä olisi paras ensimmäisenä kehittää. Toiminnan tehokkuuden kehittäminen on avainsana, jotta yritys menestyy muuttuvassa markkinassa. Toiminnan nykytilan kartoitus ja kehityskohteiden tunnistaminen ovat lähtökohta yrityksen tehokkaalle kehittämiselle. Tämän pohjalta voidaan määritellä toiminnalle muutostavoitteet ja keinot, joilla nämä saavutetaan.

Autoalan Palveluntuottajat ja Cora Refinish Oy tarjoavat mahdollisuutta osallistua Benchmark-pilotointihankkeeseen, jossa yrittäjä saa mittarit ja avainluvut käyttöönsä. Näitä oman yrityksen suoritusarvoja voi verrata ryhmän keskiarvoon. Tämä tieto on luottamuksellista ja ainutlaatuista riippumatonta dataa todellisesta työskentelystä vauriokorjaamossa.

Tietoa kerätään PPG ProcessManager -toiminnanohjaus- ja PPG PaintManager-sekoitusjärjestelmän avulla. ProcessManager toiminnanohjausjärjestelmän avulla yritys saa työkohtaiset tiedot käytetystä työajasta ja materiaalikustannuksesta, joita voidaan sitten verrata Cabas-vauriokorjauslaskelman antamaan työaikaan ja materiaalikorvaukseen. ProcessManager -järjestelmä on suunniteltu täysin vauriokorjaamoiden käyttöön ja tarjoaa kattavat raportointi- ja tiedonkeräysmahdollisuudet. Pilotointijakson kuluessa yritys saa käyttöönsä faktatietoja oman yrityksen toiminnasta, joita voi verrata muiden pilotointihankkeeseen osallistuvien keskiarvoon. Pilotointijakson jälkeen yritys voi päättää jatkaako toiminnanohjausjärjestelmän ja PPG maalituotteiden käyttöä vai luopuuko niistä. Pilotointijakso ei sido mihinkään. Me Corassa ja AAPT:llä uskomme, että muutos- ja kehitystarve on jatkuva. Tässä oman toiminnan analysointi ja luotettavat yhteistyökumppanit ovat avuksi.

Kiinnostuitko? Pilotointihankkeeseen osallistumisesta saat lisätietoja seuraavilta henkilöiltä:

Harri Saastamoinen, AAPT, +358 50 5646 320
Sami Huopainen, Cora Refinish Oy, +358 40 9006 542
Tom Sandell, Cora Refinish Oy, +358 40 9006 524

Pin It on Pinterest